Dijital Öykülemenin Okul Öncesi Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarına Etkisi

Göksu Gözen, İlker Cırık

Öz


Bu çalışmada, okul öncesi çocukların sözlü ve sözsüz etkileşimlerine ve anlatım özelliklerine dayalı sosyal-duygusal öğrenme davranışlarının, dijital öyküleme etkinlikleri aracılığıyla nasıl bir değişim gösterdiği incelenmiştir. Çalışma, sistematik gözleme dayalı olarak çocuk davranışlarının değişimi ve gelişimiyle ilgili nitel verilerin elde edildiği boylamsal bir araştırmadır. Çalışma grubunu, dört uygulama anaokulunda gerçekleştirilen ve her biri ortalama 15 ders oturumu süren üç dijital öyküleme projesine katılan 48-60 aylık toplam 55 çocuk oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve çocukların sosyal-duygusal öğrenme davranışlarının kaydedildiği gözlem gridiyle ve öğretmenlerin açıklama ve anekdot kayıtlarıyla elde edilmiştir. Veriler, betimsel ve grafiksel tekniklerle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda dijital öykülemenin, çocukların sosyal-duygusal öğrenme davranışlarına önemli katkılar getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abiola, L.L. (2014). The effect of digital storytelling on kindergarten pupils’ achievement in moral instruction in basic schools in Oyo State. IOSR Journal of Research & Method in Education, 4(5), 26-34.

Akbulut, M.T., Çiftçi, A., & Polat, E.E.O. (2013). Interactive design work with kindergarten children: “Bird house” digital presentation and practice. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83(2013), 362-366.

Ayvaz-Tunç, Ö., & Karadağ, E. (2013). Postmodern oluşturmacılığa dijital öyküleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 310-315.

Azizah, C.N. (2010). Potentials of interactive digital storytelling for preschool children in daily reading acivity (Unpublished master’s thesis). Universiti Utara Malaysia, Malaysia.

Baki, Y. (2015). Dijital öykülerin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma sürecine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Bozdoğan, D. (2012). Content analysis of elt students’ digital stories for young learners. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 6(2), 126-136.

CASEL (2016). What is sel? 10.10.2016 http://www.casel.org/what-is-sel/ adresinden alınmıştır.

Cohen, J. (2001). Social and emotional education: Core concepts and practices. In J. Cohen (Ed.), Caring classrooms intelligent schools the social emotional education of young children (pp.3-29). New York: Teacher College Press.

Denham, S.A., & Brown, C. (2010). “Plays nice with others”: Social–emotional learning and academic success. Early Education and Development, 21(5), 652-680.

Dupain, M., & Maguire, L. (2005). Digital storybook projects 101: How to create and implement digital storytelling into your curriculum. In 21st Annual Conference on Distance Teaching and Learning, 6, 1-4.

Durualp, E. (2014). Ergenlerin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin cinsiyet ve sınıfa göre incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 26, 13-25.

Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, K.B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1), 405-432.

Elias, M.J., Zins, J.E., Weissberg, R.P., Frey, K.S., Greenberg, M.T., Haynes, N.M., Kessler, M.E, Schwab-Stone, M. E., & Shriver, T. P. (1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.

Elias, M.J., & Weissberg, R.P. (2000). Primary prevention: Educational approaches to enhance social and emotional learning. Journal of School Health, 70(5), 186-190.

Elias, M.J. (2006). The connection between academic and social-emotional learning. In M.J. Elias & H. Arnold (Eds.), The educator’s guide to emotional intelligence and academic achievement (pp.4-14). Thousand Oaks: Corwin Press.

Elias, M.J., & Moceri, D.C. (2012). Developing social and emotional aspects of learning: The American experience. Research Papers in Education, 27(4), 423-434.

Greenberg, M.T., Domitrovich, C.E., Weissberg, R.P., & Durlak, J.A. (2017). Social and emotional learning as a public health approach to education. The Future of Children, 27(1),13-32.

Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (2004). The three Cs of promoting social and emotional learning. In J.E. Zins, R.P. Weissberg, M.C. Wang, & H.J. Walberg, (Eds.), Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? (pp.40-58). New York: Teacher College Press.

Jones, D.E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Emotional functioning and public health: The relationship between kindergarten social competence and future wellness. American Journal of Public Health, 105(11), 2283-2290.

Kervin, L., & Mantei, J. (2011). This is me: Children teaching us about themselves through digital storytelling. Practically Primary, 16(1), 4-8.

Kocaman-Karoğlu, A. (2015). Öğretim sürecinde hikâye anlatmanın teknolojiyle değişen doğası: Dijital hikâye anlatımı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(2), 89-106.

Kramer, T.J., Caldarella, P., Christensen, L., & Shatzer, R.H. (2010). Social and emotional learning in the kindergarten classroom: Evaluation of the strong start curriculum. Early Childhood Educ J, 37,303-30.

Meadows, D. (2003). Digital storytelling: Research-based practice in new media. Visual Communication, 2(2), 189-193.

Payton, J., Weissberg, R.P., Durlak, J.A., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., Schellinger, K.B., & Pachan, M. (2008). The positive impact of social and emotional learning for kindergarten to eighth-grade students: Findings from three scientific reviews. Chicago: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.

Robin, B.R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47(3), 220-228.

Sadik, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational Technology Research and Development, 56(4), 487-506.

Yang, Y.T.C., & Wu, W.C.I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & Education, 59(2), 339-352.

Yüksel, P. (2011). Using digital storytelling in early childhood education: A phenomenological study of teachers experiences (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.

Yüksel, P., Robin, B.R., & McNeil, S. (2011). Educational uses of digital storytelling around the world. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 1(1), 1264-1271.

Zins, J.E., Bloodworth, M.R., Weissberg, R.P., & Walberg, H.J. (2004). The scientific base linking social and emotional learning to school success. In J.E. Zins, R.P. Weissberg, M.C. Wang, & H.J. Walberg (Eds.), Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? (pp. 3-22). New York: Teachers College Press.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515