Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri

Gökçe Çokamay, Emine Gül Kapçı, Mustafa Sever

Öz


Duygusal-davranışsal sorun yaşayan çocukların erken ve zamanında belirlenmesi ve çocuklara gereksinim duydukları hizmetlerin sağlanması oldukça önemlidir. Okullar, çocuklara ulaşma, hizmetleri sağlama ya da yönlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlayan kurumlardır. Okul psikolojik danışmanları, okul ruh sağlığı hizmetleri olarak tanımlanan hizmetlerin sunulmasında önemli bir role sahiptir. Bu araştırmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının okul ruh sağlığı hizmeti uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir tipik durum çalışması olarak kurgulanmıştır. Araştırmaya Amasya İl’inde görev yapan toplam 22 okul psikolojik danışmanı katılmıştır. Kodlamalar sonucunda verilerin dört tema altında toplandığı görülmüştür. Bu temalar “Beklentiler, görev ve sorumluluklar: “Neyiz bilemiyoruz”;“Sorunların kaynakları: Hep aileden”; “İşbirlikçi bir okul ruh sağlığı hizmeti” ve “Tam olarak öğrenemiyoruz: Okul psikolojik danışmanı yetiştirmede görülen problemler” olarak adlandırılmıştır. Her bir tema kendi içerisinde yorumlanmış ve eğitim ortamlarında okul psikolojik danışmanlarının rolleri ve uygulamaları, okul ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Ruh Sağlığı Hizmetleri, Okul Psikolojik Danışmanı, Okul, Öğrenci

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515