4-5-6- 7. ve 8. sınıf öğrencileri için mühendislik bilgi düzeyi ölçeği

Ganime Aydın, Mehpare Saka, Selcen Guzey

Öz


Bu çalışmanın amaçları, 4-5-6-7. ve 8. sınıf öğrencileri için Mühendislik Bilgi Düzeyi Ölçeklerinin (MBDÖ)  uyarlanması, örneklem grubundaki öğrencilerin, mühendislik bilgi düzeylerini (MBD) belirlemek ve öğrencilerin cinsiyet, okul türü, okulların bulunduğu şehir ve anne- baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre MBD’lerini karşılaştırmaktır. Çalışma betimsel tarama türünde olup, Edirne, İstanbul, Kahramanmaras ve  Antalya illerindeki 1595 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Harwell,  Guzey,  Moreno, Moore, Phillips ve Roehrig (2015) tarafından geliştirilen 10 maddelik 4. ve 5. sınıflar için Mühendislik Bilgi Düzeyi Ölçeği  (MBDÖ4-5) ve 15 maddelik 6., 7. ve 8. sınıflar için Mühendislik  Bilgi Düzeyi Ölçeği ( MBDÖ6-8) kullanılmıştır. Araştırmanın başında, araştırmacılar tarafından bilgi testlerinin Türkçe’ ye adaptasyonu yapılmış, ardından araştırma problemleri doğrultusunda veriler toplanmıştır. Veri analizi SPSS 20 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre,  her iki grubun MBD’lerinin orta düzeyde olduğu, ancak sınıf düzeyi, okulların bulunduğu iller ve anne- baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre öğrencilerin MBD’lerinde farklılıklar tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515