ZARF TAMLAYICISI KAVRAMI VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Esra Ekinci Çelikpazu, Tuğba KARAKAYALI

Abstract


Öğrencilerin anlamlandıramadıkları dil bilgisel kavramlardan biri de zarf tamlayıcısıdır. Bu çalışmada, “zarf tamlayıcısı” kavramının neyi karşıladığı, kapsamı ve ortaokul düzeyinde nasıl öğretildiği incelenerek öğretimi ile ilgili sorunlar dikkatlere sunulmuş ve sorunlara çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırma olup veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın dokümanları 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018 öğretim yıllarında kullanılan, MEB’e ve özel yayın evlerine ait 8. Sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarıdır. Araştırmanın çalışma grubu maksimum çeşitlilik örneklemesine göre oluşturulmuştur. Farklı illerde görev yapan 22 Türkçe öğretmeni ile açık uçlu anket görüşmesi yapılmıştır. Türkçe öğretmenlerine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak öğretmenlerin “zarf tamlayıcısı” kavramı, öğretimi ve öğretimi ile ilgili sorunlar hakkındaki görüşleri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları zarf tamlayıcısının adlandırılması, tanımı, neyi nitelediği ve öğretimi ile ilgili sorunlar/tutarsızlıklar bakımından, kaynak eserlerin, öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan yönerge ve etkinliklerin ve öğretmenler ile yapılan görüşmeden elde edilen verilerin birbiri ile örtüştüğünü göstermiştir.

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515