Çetin Öner’in “Gülibik” Adlı Çocuk Kitabının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Açısından İncelenmesi

Suna Canlı, Canan Aslan

Öz


Dil ve edebiyat öğretimi ortamlarında kullanılan yazınsal metinlerin konularının/ izleklerinin, çatışma ve karakterlerinin, dil ve anlatım özelliklerinin öğrencinin yaş ve gelişim düzeyine, ilgi ve beğenilerine, gereksinim ve yaşantılarına uygun olması; yaşam ve insan gerçekliğini yansıtması gerekmektedir (Aslan, 2006; 2010). Bu çalışmanın temel amacı, Çetin ÖNER’in “Gülibik” adlı çocuk romanını içyapı ve dış yapı özellikleri ile temel eğitim ilkeleri açısından incelemek ve kitabı çocuğa görelik ilkesi bağlamında değerlendirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda “Gülibik” adlı çocuk yapıtının, dış yapı, iç yapı ve temel eğitim ilkeleri bakımından “çocuğa görelik ilkesi”ne uygunluk gösterip göstermediği sorununa odaklanılmıştır. Çalışmada, “betimsel çözümleme" tekniği kullanılmıştır. Bu tekniğe göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen izleklere (temalara) göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 224). Bu çalışmada kategorilerin ve alt kategorilerin belirlenmesine Sever (2010)’in “Çocuk ve Edebiyat” ve Aslan (2006)’ın çalışmasındaki ölçütler kaynaklık etmektedir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515