Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları

Sevda Göktepe Yıldız, Ahmet Şükrü Özdemir

Öz


Çalışmanın amacı öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme yaklaşımlarını belirlemeye yarayan bir ölçme aracı geliştirmek ve geliştirilen ölçek aracılığıyla ortaokul öğrencilerinin matematiği öğrenme yaklaşımlarını incelemektir. Bu araştırma hem bir ölçek geliştirme çalışması olup geliştirilen Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını sunmaktadır hem de betimsel bir çalışma olup öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme yaklaşımlarını araştırmaktadır. Araştırma 790 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile öğrencilerin öğrenme yaklaşımları için 3 faktör ortaya çıkmıştır: derinlemesine, yüzeysel ve stratejik. Doğrulayıcı faktör analizi ile bu üç faktör ile uyum gösteren bir model elde edilmiştir. Ölçeğin tümüne ait Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .789 olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen analizler 33 maddeden ve 3 faktörden oluşan Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmaya katılan ortaokul öğrencilerinin (6, 7 ve 8. sınıf) matematik öğrenme yaklaşımları sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515