Göreceli Yaş Etkisi Dikkat Eksikliği / Hiperaktif Davranış Riskini Artırıyor mu?

Abdullah Sürücü, Ali Ünal, Emine Ünal

Öz


Bu araştırmanın genel amacı, göreceli yaş etkisinin DEHB tanısı riskini artırıp artırmadığını tespit etmektir. Çalışmanın verileri, Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde 2011-2016 yıllarında DEHB tanısı konulan 408 öğrencinin doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinden oluşmaktadır. DEHB tanısı konulan öğrenciler, doğum ayların içinde bulunduğu üçer aylık çeyreklere göre kategorilere ayrılmıştır. DEHB tanısı konulan öğrenciler, doğum aylarına göre dört çeyrek gruba ayrılarak,  gruplarda beklenen doğum sayısında anlamlı sapmalar olup olmadığı Ki- kare Uyum İyiliği Testi ile belirlenmiştir. DEHB tanısı konulan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı, frekans ve yüzde hesapları ile belirlenmiştir. Sonuçta DEHB tanısı konulan tüm öğrencilerin doğum aylarının yılın çeyrek bölümlerine göre, beklenen değerden belirgin sapma gösterdiği; kızlar için sapma olmadığı, erkekler için sapmanın olduğu, göreceli yaş etkisinin yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde doğan erkek çocuklarda DEHB tanısı konulma olasılığını artırdığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, DEHB teşhisi konulan erkeklerin oranı kızlara göre 2.16 kat fazladır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515