Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri

Zülfiye Zeybek, Aslıhan Üstün, Ahmet Birol

Öz


İspat kavramının matematik eğitimindeki yeri ve önemi son yıllarda yapılan eğitim reformlarının açıkça belirttiği “matematiksel ispatların ana okuldan lise son sınıfa kadar matematik derslerinin önemli bir parçası olmalıdır” yönündeki önerisi ile vurgulanmaktadır. Ders kitap inceleme çalışmaları ise ders kitapları ile güncel reform önerilerinin aynı doğrultuda olmadığını kanıtlar niteliktedir. Bu çalışmanın amacı matematiksel ispat etkinliklerinin ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik ders kitaplarında hangi sıklıkla yer bulduğunu araştırmaktır. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Tokat ili bölgesinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik derslerinde kullanılan kitaplarda yer alan ispat etkinlikleri incelenmiştir. Seçilen ders kitapları en az iki kodlayıcı tarafından iki aşamada kodlanmıştır. Birinci aşamada ders kitaplarında yer alan örnek, problem, etkinlik, uygulama ve değerlendirme soru sayları belirlenirken; ikinci aşamada ise muhakeme-ve-ispat etkinlikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre ortaokul ders materyallerinde yer alan toplamda incelenen 2831 matematiksel aktiviteden sadece 177 (% 6) aktivitenin muhakeme-ve-ispat etkinliği olma özelliği taşıdığı görülmüştür. Ders materyallerinde yer alan muhakeme-ve-ispat etkinliklerinden 80 (% 45) aktivitenin ispat olmayan argüman özelliği taşırken sadece 18 (% 10) aktivitenin ispat olma özelliği taşıdığı bulunmuştur. Bu bulgular ışığında ders kitaplarında yer alan muhakeme-ve-ispat etkinliklerinin sayısı güncel eğitim reformlarının ve matematik eğitimcilerinin önerileri ile uyuşmadığı görülmüştür.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515