Üstün Yetenekli Öğrencilere Bağışıklık Sistemi Konusunun Öğretiminde EGS Tabanlı Öğretim Yönergesinin Etkisi

Münevver Subaşı, Esra Özay köse

Öz


Öz: Bu çalışmada matematik öğretimi ve öğrenimi için geliştirilen EGS tabanlı öğretim yönergesinin üstün yetenekli öğrencilerin fen bilimleri öğretimi ve öğrenimine uygulama olanakları ve sonuçları araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini; Erzurum Cevat Dursunoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ‘ne devam eden ve üstün yetenekli oldukları önceden yapılan WISC-R testi ile belirlenmiş (zekâ testi puanı 130 ve üzeri)  ortaokul düzeyindeki 3 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen verileri toplamak için DBT (Durum Belirleme Testi), yarı yapılandırılmış görüşmeler, ses kayıtları ve bireysel öğrenci raporları kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verileri analiz etmek için nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler ışığında öğrencilerin uygulama öncesi sahip olduğu anlama şekilleri yetersiz ve yüzeysel düzeyde olmakla birlikte açıklama yaparken genel olarak dışsal kanıt şemalarını kullanmaktaydılar. Uygulama sonrası anlama şekilleri bilimsel bir düzeye ulaşırken açıklama yaparken tercih ettikleri kanıt şemaları analitik kanıt şemaları seviyesine yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler: EGS tabanlı öğretim yönergesi, anlama şekilleri, düşünme yolları, üstün yetenekli, bağışıklık sistemi


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515