Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Ölçme – Değerlendirme Araçlarının Yapısı

Serkan Dinçer

Öz


İlk olarak dil-yabancı dil sınıflandırması ile ortaya çıkan okuryazar kavramının günümüzde tek bir seviyeyle ifade edilmesi, ihtiyaçlara tam olarak cevap verememektedir. Bilgisayar kullanımının ön plana çıktığı araştırmalarda bilgisayar okuryazarlığı düzeyinin tanımlanması ve belirlenmesi önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı öğrencilerin temel bilgisayar düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca araştırmada öğrencilerin beyan ettiği okuryazarlık düzeyleri ile var olan okuryazarlık düzeylerinin de karşılaştırılması ve ölçme araçlarının sınırlılıklarını belirlemek alt amaç olarak belirlenmiştir. Araştırmaya, 1723 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinden sonra katılımcıların büyük bir çoğunluğunun temel bilgisayar okuryazarı olduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen, öğretim materyali olarak bilgisayarı kullanan öğrencilerin neredeyse dörtte birinin temel bilgisayar okuryazarı olmaması bu konu ile ilgili derinlemesine çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. Araştırmada ayrıca ele alınan okuryazarlık ölçme araçlarının hatalı sonuçlar verebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle bilgisayar okuryazarlığının sadece test, ölçek vb. değil uygulamaya dönük beceri sınavları, algı ölçekleri ve bilgi testleri ile yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515