Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı

Gülçin Tan Şişman

Öz


Eğitim fakültelerinde uygulanan lisans programları ders içeriklerinde “eğitim programı” kavramının nasıl bir kapsamda ele alındığının belirlenmesi amacıyla yapılan bu nitel çalışmada dokuman analizi yoluyla veri toplanmıştır. Çalışmanın temel veri kaynağı Yüksek Öğretim Kurulu (2007) tarafından hazırlanan “Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları” kılavuzudur. İlgili kılavuzda yer alan toplam 21 öğretmen yetiştirme lisans programından, ilkokul ve ortaokul kapsamında yer alan temel dersler çerçevesinde belirlenen 11 lisans programına [Sınıf Öğretmenliği (SÖ), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İMÖ), Fen Bilgisi Öğretmenliği (FBÖ), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SBÖ), Türkçe Öğretmenliği (TÖ), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE), İngilizce Öğretmenliği (İDÖ), Resim-iş Öğretmenliği (RÖ), Müzik Öğretmenliği (MÖ), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESÖ), İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği  (İDABÖ)] ait ders içerikleri çalışma kapsamında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, eğitim programı kavramının genel olarak okullarda uygulanan öğretim programlarının farklı öğeleri (ağırlıklı olarak eğitim durumları) dikkate alınarak bir ya da iki yarıyıl süresine yayılmış kuramsal dersler kapsamında ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515