Modelleme Yeterlikleri ile Sınıf Düzeyi ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Ayşe Tekin Dede

Öz


Çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin modelleme yeterlikleri ile sınıf düzeyi ve matematik başarıları arasındaki ilişkileri ve öğrencilerin modelleme yaklaşımlarını incelemektir. Çalışmaya 311 5., 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin modelleme yeterliklerini belirlemeyi amaçlayan sorulara verdiği yanıtlar bir rubrik aracılığıyla analiz edilirken söz konusu ilişkileri belirlemek için istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Sınıf seviyesi arttıkça doğrulama dışındaki tüm yeterlik düzeylerinin artmış ve matematik dersi başarısı yüksek olan öğrencilerin modelleme yeterlik düzeyleri de yüksek çıkmıştır.  Öğrencilerin verilen probleme uygun varsayımları seçerek gerçek modeller oluşturdukları görülmüştür. Farklı gösterim şekillerinden faydalanarak matematiksel modeller oluşturan öğrenciler matematiksel modelleri çözerken hatalar yapmışlardır. Gerçek yaşamlarında karşılaşabilecekleri bir durumu yorumlamaya çalışan öğrenciler, doğrulama yaparken varsayımları, matematiksel modelleri ve ulaşılan sonuçların anlamlılığını değerlendirmişlerdir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515