Matematikte Akran Öğretimi Sırasında Öğretici Görevi Üstlenen Öğrencilerde Üstbiliş

Fatma Acar, Engin Ader

Öz


Bu çalışmanın amacı matematik dersindeki akran öğretimi etkinliğinde öğretici olarak görev almak isteyen öğrencilerin üstbilişlerini incelemektir. Bu bağlamda dört yedinci sınıf öğrencisinin akran öğretimi etkinliği video kayıt altına alınarak izlenmiş; aktivite sonunda da performanslarıyla ilgili birebir görüşme yapılmıştır. Öğretici öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler üst bilişsel beceri ve üstbilşsel bilgi bileşenlere göre incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre gönüllü olarak öğretmeyi seçen öğrenciler etkinliklerin planlama aşamasından sonuna kadar üstbilişsel bilgi ve becerilerini ortaya koymuşlardır. Görüşme notları öğretici görevi üstelenen öğrencilerin üstbiliş seviyesindeki etkinlik ve stratejilerini göstermiştir. Bunun yanında üstbilişsel bilgi ve becerilerin birbirini destekleyerek uyumlu bir şekilde bilişsel aktivitelerde rol oynadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler. Üstbilişsel Beceri, Üstbilişsel Bilgi, Üstbiliş, Akran Öğretimi, Matematik Eğitimi  


Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515