İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çiğdem Şahin Taşkın, Hanife Esen Aygün

Öz


Bu araştırmada, ilkokul öğrencilerinin okuma tutumu düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Veriler, Çakıroğlu ve Palancı (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Okuma Tutumu Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, öğrencilerin eğlence için okuma tutumlarının biraz mutsuz, akademik okuma tutumlarının ise biraz mutlu düzeyinde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin eğlence için okuma ve akademik okuma tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Sınıf düzeyinde,  üçüncü sınıf öğrencilerinin eğlence için okuma ve akademik okuma tutumlarının dördüncü sınıf öğrencilerine göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, 11 yaşındaki öğrencilerin eğlence için okuma tutumlarının, 9 yaşındaki öğrencilerin de akademik okuma tutumlarının daha olumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin eğlence için okuma ve akademik okuma tutumlarında anne eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemektedir. Baba eğitim durumuna göre ise akademik okuma tutumunda anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte eğlence için okuma tutumlarında lise mezunu babaların lehine anlamlı farklılık görülmektedir.

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515