Disiplinler Arası Modelleme Problemi Yoluyla Kavram Öğretimi: Enerji Tasarrufu Problemi

Yunus Güder, Ramazan Gürbüz

Öz


Bu çalışmanın temel amacı öğrencilerin model geliştirme süreçlerini ve bir disiplinler arası modelleme problemi ile bazı fen ve matematik terimlerini öğrenmelerin görmektir. Bu amaçla, araştırmacılar Fen öğretmeni ile birlikte çalışarak disiplinler arası bir modelleme problemi olan "Enerji Tasarrufu Problemi" geliştirdiler. Geliştirilen bu problem, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde bir il merkezinde bulunan bir okulda 3-4 kişilik gruplar halinde 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.  Disiplinler arası problem çözme sürecinde, öğrenciler fenle ilgili bazı kavramları öğrendiler ve bu kavramları birbirleriyle ilişkilendirdikten sonra gelecekteki modellerinde hangi faktörleri dahil edeceklerini ve nasıl ölçeceklerini tartıştılar. Öğrencilerin modellerinin birbirlerinden farklı olmasında öğrencilerin ilk defa böyle bir problemle karşılaşmış olmaları, gruplar içindeki farklı düşünme biçimleri ve modelleme problemlerinin doğası gereği karmaşık olması etkili olmuştur.

Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515