PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Okul Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi

Yıldız Yıldırım, Melek Gülşah Şahin, Elif Sezer

Öz


Bu araştırmanın amacı okul iklimi (öğretmenin odağı ve morali, okul iklimini etkileyen öğrenciyle ve öğretmenle ilişkili faktörler) ve kaynaklarının (okulun eğitimsel kaynaklarının kalitesi, fiziksel altyapının kalitesi) Türkiye’deki 15 yaş grubu öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığına etkisini incelemektir ve araştırma ilişkisel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu PISA 2012’ye Türkiye’den katılan 170 okul ve 4848 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, PISA 2012 Türkiye uygulaması kapsamında 15 yaş grubundaki öğrencilere uygulanan matematik okuryazarlığı testi ve okul yöneticilerine uygulanan okul anketinden elde edilen veriler üzerinden yürütülmüştür. Veri analizinde robust maximum likelihood parametre kestirim yöntemine dayalı yol analizi ve LISREL 8.8 programı kullanılmıştır. Kurulan modelde en yüksek yol katsayının okul iklimiyle ilişkili öğretmen faktörleri indeksi ve okul iklimiyle ilişkili öğrenci faktörleri indeksi arasında olduğu; en düşük katsayının ise öğretmenin odağı indeksi ve okul iklimini etkileyen öğretmen faktörleri indeksi arasında olduğu gözlenmiştir ve tüm yol katsayıları pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Ayrıca bu yol katsayılarının orta ve yüksek etki büyüklüğüne sahip olduğu görülmüştür. Modele ilişkin uyum indeksleri mükemmel uyuma işaret etmektedir. Bu bağlamda modele dayalı olarak okul iklimi ve okul kaynakları indekslerinin matematik okuryazarlığında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515