Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnancı ve Örgütsel Özdeşleşme Algısı

Serdal Özgözgü, Mahmut Bektaş, Faruk Arıkan, Hamdi Şimşek

Öz


Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz-yeterlik ve örgütsel özdeşleşme algıları örgütler için önemli araştırma konuları olmuştur. Araştırmanın amacı, psikolojik danışmanların öz-yeterlik algıları ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini belirlemek ve bunlar arasındaki ilişki düzeyini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, ilişkisel tarama yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma için Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılan “Genel Öz Yeterlik Ölçeği”, van Dick ve diğ. (2004) tarafından geliştirilen  "Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği"  kullanılmıştır. İzmir ilinde 348 okul psikolojik danışmanından toplanan verilerle yapılan bu araştırmada, psikolojik danışmanların genel öz-yeterlik inançları ortanın üzerinde iken örgütsel özdeşleşme algıları orta düzeyde çıkmıştır. Araştırmada ayrıca genel öz-yeterlik inançları ile örgütsel özdeşleşme algıları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Genel öz-yeterlik inançlarının örgütsel özdeşleşme algılarını yordamasına sürdürme boyutu anlamlı katkı yapmıştır. Araştırma bulgularına göre birtakım öneriler öne sürülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515