Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin (TCEÖ) Geliştirilmesi

Fatma Dilek Gözütok, Çetin Toraman, Tuba Acar-Erdol

Öz


Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda görüşlerini belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. 45 madde olarak hazırlanan deneme formunun uygulaması sonucunda geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak iki faktörlü 13 maddeli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği (TCEÖ) son halini almıştır. Faktörlerden biri “erkeği üstün gören anlayışa (EÜGA)” ilişkin bilgi verirken diğer faktör “kadını erkeğe bağımlı kılan anlayışla (KEBKA)” ilgili bilgi sağlamaktadır. Cronbach Alpha iç tutarlılık güvenirlik düzeyi 0,889 olarak belirlenmiştir. Analizler sonucunda TCEÖ’nün alanda yapılacak çalışmalarda veri toplamak amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Ölçeği, Geçerlik ve Güvenirlik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Erkek Rolleri


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515