Müdür Yetkili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Ekonomik ve Okul İşletmesiyle İlgili Sorunlar

Figen Çam Tosun, Tunahan Filiz

Öz


Bu araştırma, müdür yetkili sınıf öğretmenlerinin görev yaptığı birleştirilmiş sınıflı okullarda karşılaştıkları ekonomik ve okul işletmesiyle ilgili sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini müdür yetkili sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayanarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Van’ın Çaldıran ilçesinde birleştirilmiş sınıflı okullarda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan 31 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formları kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Müdür yetkili öğretmenlerin okullarda ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıkları bunun nedeni olarak da MEB tarafından verilen ödeneğin az olduğu ortaya çıkmıştır. Müdür yetkili öğretmenler okullara verilen yetersiz ödeneğin okul işletmesini olumsuz etkilediğini ifade ederken, bu sorunlara çözüm önerisi olarak ihtiyaçlar doğrultusunda her okulun kendi bütçesinin olmasını önermişlerdir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515