Yaratıcı Dramanın Öfke Denetimi Becerilerine Etkisi

Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu, Vesile Yıldız Demirtaş

Öz


Araştırmanın amacı, yaratıcı dramanın ortaöğretim 9. Sınıf öğrencilerinin öfke denetimi becerilerini geliştirme üzerindeki etkileri, bu etkilerin cinsiyet ile ilişkilerini incelemektir. Araştırmada ön-test,son-test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. İstanbul-Beşiktaş’da yer alan resmi bir ortaöğretim okulunda okumakta olan 9. Sınıf öğrencileri çalışmada yer almıştır. Deney ve kontrol grubunda 15 öğrenci yer almıştır. Araştırmanın verileri, “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği” ile toplanmıştır. Deney grubuna haftada 1 defa (90 dakika) 12 hafta süre ile “Öfke Denetimi Eğitimi Yaratıcı Drama Çalışması” uygulanmıştır. Kontrol grubuna rehberlik ve yönlendirme dersi programı uygulanmıştır. Araştırma sonunda yapılan yaratıcı drama uygulamasının öğrencilerin öfke düzeyi üzerinde önemli düzeyde ve olumlu yönde etkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte yaratıcı dramanın ve ortaöğretim rehberlik ve yönlendirme dersi programının Öfke Denetimi Becerilerini Geliştirme üzerindeki etkilerinin cinsiyete göre önemli farklılıklar göstermediği ortaya çıkmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515