Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Cennet Şanlı, Adnan Pınar

Öz


Bu çalışmada Sosyal Bilgiler dersine yönelik hazırlanan sınav sorularının Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenerek düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yenilenmiş taksonomi, bilgi birikimi ve bilişsel süreç boyutlarından oluşmaktadır. Bilgi birikimi boyutunda; olgusal, kavramsal, bilimsel ve üst bilişsel bilgi basamakları, bilişsel süreç boyutunda hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma basamakları bulunmaktadır. Tarama modeline göre gerçekleştirilen araştırmanın verileri, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Nevşehir merkezinde yer alan 7 farklı ortaokulun 7. sınıf sosyal bilgiler dersi için hazırlanan I. II. ve III. sınav soruları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında incelenecek sorulara dokuman analizi tekniği ile ulaşılmıştır. Soruların incelenmesinde nitel araştırma çeşitlerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar uzman görüşleriyle desteklenerek değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin çoktan seçmeli ve doğru-yanlış soru tiplerini daha çok kullandıkları anlaşılmıştır. Hazırlanan soruların büyük bir kısmının bilgi birikimi boyutunun olgusal ve kavramsal bilgi basamağında; bilişsel süreç boyutunun ise hatırlama ve anlama basamağında olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda bir takım öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler. Sosyal Bilgiler, Sınav Soruları, Bloom taksonomisi, Ölçme ve Değerlendirme

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515