5. Sınıf Öğrencilerinin ‘Besinleri Tanıyalım’ Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Yaklaşımın Etkisi

Fethiye Karslı, Ülkü Saka

Öz


Bu çalışmanın amacı, beşinci sınıf öğrencilerinin ‘Besinleri Tanıyalım’ konusundaki kavramsal anlamalarına ve alternatif kavramlarının giderilmesine Bağlam Temelli Yaklaşım (BTY)’ın etkisini incelemektir. Ön test son test dizaynlı yarı deneysel yönteme göre desenlenen araştırmanın örneklemi, Giresun’da bulunan bir ortaokulun beşinci sınıflarında öğrenim gören toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunda dersler BTY’ye göre geliştirilen öğretim materyali ile işlenirken, kontrol grubunda yapılandırmacı yaklaşımın 5E öğretim modeline göre işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki aşamalı “Besinleri Tanıyalım Kavram Testi” (BTKT) ve kavramlar hakkında yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, BTY’ye göre tasarlanan öğrenme ortamının öğrencilerin kavramsal anlamalarında ve olumlu yönde kavramsal değişimlerinde 5E öğretim modeline göre tasarlanan öğrenme ortamından daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin genellikle araştırma kapsamında konunun sunumunda seçilen Pepee karakterine ve onun yaptıklarına atıf yaparak daha doğru açıklamalar yapabildikleri dikkat çekmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515