İşitme Yetersizliği Olan Ve Olmayan Bireylerin Okuma Motivasyonunun İncelenmesi

Ayşegül İşlekeller Bozca

Öz


Bu araştırma, işitme yetersizliği olan ve olmayan öğrencilerin okuma alışkanlıklarını ve okuma becerilerini etkileyen okuma motivasyonlarını farklı değişkenler açısından karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 40 işitme yetersizliği olan ve 40 işitme yetersizliği olmayan ilkokul 4. Sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin okuma motivasyonlarının belirlenmesi için Wigfield ve Guthrie (1997) tarafından geliştirilmiş olan ve Guthire ve Wang (2004) tarafından içsel ve dışsal motivasyon şeklinde iki faktör olarak yeniden modellenen Okuma Motivasyonu Ölçeğinin, Yıldız (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 24 istatistik programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, işitme yetersizliği olmayan öğrencilerin okuma motivasyonları, işitme yetersizliği olan öğrencilerin okuma motivasyonlarından anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. İşiten kız öğrencilerin içsel okuma motivasyonunun ise, işitme yetersizliği olan kız ve işitme yetersizliği olan ve olmayan erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmada, Türkçe ders başarısı ve işitme yetersizliği olan ve olmayan öğrencilerin dışsal motivasyonları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okuma motivasyonu, işitme yetersizliği, Türkçe ders başarısı.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515