Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Kişilerarası Problem Çözme Becerileri

Sibel Ersel Kaymakamoglu

Öz


ÖZ. Bu araştırma Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan 221 öğretmen adayının kişilerarası problem çözme becerileriyle ilgili algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, katılımcıların kişilerarası problem çözme becerilerinin cinsiyete, yaşa ve sınıflarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini de belirlemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla,1982 yılında Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen ve daha sonra 1993 yılında Şahin, Şahin ve Heppner tarafından Türkçe’ye çevirilen “Problem Çözme Envanteri” bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Problem Çözme Envanteri’nin altı tane alt boyutu bulunmaktadır: ‘Aceleci Yaklaşım’, ‘Düşünen Yaklaşım’, ‘Kaçıngan Yaklaşım’, ‘Değerlendirici Yaklaşım’, ‘Kendine Güvenli Yaklaşım’ ve ‘Planlı Yaklaşım’. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının kisilerarası problem çözme becerileriyle ilgili algılarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Bayan ve erkek öğretmen adaylarının algılarının sadece beş tane maddeyle ilgili olarak anlamlı farkılık gösterdiği saptanmıştır. Buna ek olarak, öğretmen adaylarının algıları yaşa göre de anlamlı farklılık göstermiştir. Fakat, katılımcıların algılarında okudukları sınıfa göre herhangi bir algı farklılığı saptanmamıştır. Öğretmen adaylarının kişilerarası problem çözme becerileri hakkındaki algılarına ilişkin bulgular, sırasıyla ‘düşünen yaklaşım’, ‘kaçıngan yaklaşım’, ‘aceleci yaklaşım’ ve ‘değerlendirici yaklaşım’ın en çok tercih edilen problem çözme beceri alt gurupları olduğunu gösterirken, öğretmen adaylarının ‘kaçıngan yaklaşım’ ve ‘kendine güvenli yaklaşım’da kendilerini yeterli bulmadıklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:Problem Çözme, Özel Eğitim, Yaş, Cinsiyet, Sınıf.


Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515