İlköğretim 1. ve 2. Sınıf Çocuklarına Yönelik Piyano Eğitimi Başlama Tekniklerinin Öğretilmesinin İncelenmesi

Bülent - Halvaşi

Öz


İnsan eğitiminde sanat eğitiminin yeri önem taşımaktadır. Sanat kollarından, Müzik Eğitiminde de Piyano Eğitimi, verimli olması ve psiko-motor hareket sisteminin kavranması açısından, erken yaşlarda verilmesi planlanmıştır. Piyano eğitimine başlangıç yaşı, verilme şekli ve kullanılan materyallerin tam anlamı ile öğretimi, özellikle ileride ihtiyaç duyulacak ve temelin doğru oluşturulması için çok önem arz eden bir süreç olarak düşünülmektedir.  Bu sürecin en önemli ögeleri aile, eğitimci, eğitimcinin kullandığı piyano metotları ve uyguladığı yöntemlerdir.

 

Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki, piyano derslerinde bu konu gerektiği kadar incelenebilmekte midir? sorusu, bu nokta ile çok önem taşımaktadır. Bu yüzden, YÖK programı ve ilgili derse ait, ders içeriklerini iyi inceleyip, doğru bir yöntem ve ders işleme şekli oluşturulması hedeflenmesi ve her öğretmen adayına bu bilgiler, her gördüğü çalgı doğrultusunda aynı önemle verilmesi planlanıp uygulanması düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmada, betimsel araştırma modeli kullanılmış olup, tarama modeli yöntemi ile kullanılmakta olan metodoloji örnekleri incelenmiş, ders içerikleri ve uygulamaları arasındaki farklar ortaya konmuştur. Ayrıca deneysel olarak oluşturulmuş eserlerin uygulandığı örnekler 10 çocuk üzerinde bir aylık bir süreçte denenmiştir.

 

Bu araştırmanın; bu ve benzeri konularda, daha sonraki araştırmalara ışık tutacağı ve bir fikir verebileceği düşünülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515