Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Kurama Dayalı Öğretim Uygulamalarının Geliştirilmesi

Nilgün Tatar, Nilay Ceyhan

Öz


Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının yapılandırmacı kurama dayalı fen derslerini nasıl planlayıp, uyguladıklarını tespit etmek, ne tür zorluklarla karşılaştıklarını belirlemek ve verilen eğitim aracılığıyla bu zorlukları aşmalarını sağlayıp, uygulamalarını iyileştirmektir. Eylem araştırması yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın katılımcıları “Öğretmenlik Uygulaması” dersini alan iki öğretmen adayıdır. Veriler dokuman analizi, görüşme ve gözlem yöntemleriyle toplanmış, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcıların öğretim programlarını kullanmaya yönelik bilgi eksikleri bulunmaktadır. Kavram yanılgılarının önemi hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen, planlama ve uygulama sırasında öğrencilerin yanılgılarını göz ardı etmektedirler. Ayrıca çoğunlukla öğretmen merkezli öğretim yöntem ve teknikleri tercih ettikleri, öğretmen açıklamalarına, öğrenciyi düşünmeye yönlendirmeyen soru ve dönütlere sıklıkla yer verdikleri belirlenmiştir. Katılımcılar aldıkları eğitimlerle bu zorlukların üstesinden gelmeyi çoğunlukla başarmışlardır. Zamanla yapılandırmacı kuramın esaslarına dayalı dersler planlamaya ve uygulamaya başlamışlardır. Farklı kaynaklardan hazırladıkları etkinliklerde yöntem ve materyal çeşitliliğini dikkate almışlardır. İçeriği günlük hayatla ilişkilendirerek, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanmışlardır. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515