Bir Harmanlanmış Öğrenme Deneyimi

Sevilay Çırak

Öz


Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının Kuantum öğrenme döngüsü ile desteklenen harmanlanmış öğrenme ders tasarımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada dersin bütün olarak ele alındığı harmanlanmış bir derste öğrenci tecrübeleri yoluyla etkili bileşenler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma gelecekte daha nitelikli harmanlanmış öğrenme ortamları tasarlamada yardımcı olması noktasında önem taşımaktadır. Araştırma verileri 2014-2015 eğitim öğretim yılında Gaziantep Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. Sınıfa devam eden bir dersi Kuantum öğrenme döngüsü ile desteklenen harmanlanmış öğrenme tasarımı ile alan 12 ilköğretim matematik öğretmen adayından; araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda öğretmenden beklenen roller, tasarıma özgü etkinlikler, öğrenme yönetim sisteminin özellikleri, çevrimiçi öğrenmenin tamamlayıcısı olarak yüz yüze dersler, çevrimiçi ders materyallerinin özellikleri, öğrenci-öğrenci etkileşimi, ölçme-değerlendirme süreci, öğrenci rolü ve ders dışı çevrimiçi paylaşımların süreçte etkili olan dokuz bileşen olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlara yönelik olarak harmanlanmış öğrenme ders tasarımlarında öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşimlerini güçlendirecek etkinliklere yer verilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515