Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi

Eda Akdoğdu, Salih Uşun

Öz


ÖZ.Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nı öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirmektir. Araştırma 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda, Bülent Ecevit, Marmara ve Kırıkkale Üniversitelerinin Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 354 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme Ölçeği (SÖLPDÖ)” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, t testi, ANOVA, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H testi gibi istatistiksel  teknikler kullanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmeni adayları, özellikle, programı geliştirenlerin programın girdilerinin üzerinde çalışma yapması gerektiğini vurgulamıştır. Katılımcıların cinsiyetlerinin sınıf öğretmenliği lisans programı ile ilgili görüşlerini etkileyip etkilemediği incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliği lisans programı ile ilgili görüşleri öğrenim gördükleri üniversiteler açısından incelendiğinde, üniversiteler arasında  istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık  olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Sonuç olarak, sınıf öğretmeni adayları programın tüm boyutlarının geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, CIPP Modeli, Program Değerlendirme


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515