Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Erdoğan Kaya, Murat Ekici

Öz


ÖZ. Bireysel farklılıklara ilişkin araştırmaların artmasına paralel olarak, epistemolojik inançlar gibi öğrenme ve öğretim stillerine yönelik ilgi de artmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ve öğretim stillerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemek olarak belirlenmiştir. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada katılımcılara ilişkin veriler kişisel bilgi formu, epistemolojik inanç ve öğretim stili ölçekleriyle toplanmıştır. Araştırmaya 202 Sosyal Bilgiler öğretmeni katılmıştır. Verilerin analizi, SPSS 20.0 paket programıyla yapılmıştır. Sonuçta katılımcıların Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna yüksek düzeyde inandıkları belirlenmiştir. Onların çeşitli değişkenler ile epistemolojik inanç düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Katılımcıların en fazla Kolaylaştırıcı/Kişisel Model/Uzman öğretim stili grubunu benimsedikleri saptanmıştır. Bunun yanında onların mesleki kıdem, mezun olunan fakülte ve görev yapılan okul türü değişkenleriyle öğretim stilleri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Epistemolojik inanç, Öğretim Stili, Sosyal Bilgiler Eğitimi


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515