Kimyasal Denge Konusunun Mikro Boyutta Anlaşılmasına Farklı Öğretim Yöntemlerinin Etkisi

Seda Okumuş, Oylum Çavdar, Mustafa Alyar, Kemal Doymuş

Öz


Bu araştırmanın amacı, kimyasal denge konusunun öğrenci takımları başarı bölümleri (ÖTBB) yöntemi ve modeller kullanılarak mikro boyutta anlaşılmasının sağlanmasıdır. Araştırmada yarı-deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, fen bilgisi eğitimi birinci sınıfında öğrenim gören 90 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada iki deney grubu [ÖTBB yönteminin uygulandığı İşbirlikli Öğrenme Grubu (İÖG), (N= 22) ve ÖTBB yöntemi ve modellerin birlikte kullanıldığı İşbirlikli Model Grubu (İMG), (N=41)] ve bir kontrol grubu (KG) (N= 27) olmak üzere üç grupla çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kimyasal denge ile ilgili çoktan seçmeli maddenin tanecikli yapısı testi (MTYTa) ve açık uçlu maddenin tanecikli yapısı testi (MTYTb) kullanılmıştır. Uygulama aşamasına geçilmeden önce tüm gruplara MTYTa ön test olarak uygulanmıştır. Daha sonra her grup kendi yöntemine göre dersi işlemiştir. Öğrencilerin kavramsal anlamalarını belirlemek için MTYTa daki seçenekler çıkartılarak açık uçlu MTYTb testi oluşturulmuş ve tüm gruplara uygulanmış, öğrencilerin mikro boyutta çizim yapmaları istenmiştir. Ardından MTYTa çoktan seçmeli testi son test olarak tüm gruplara tekrar uygulanmıştır. Tüm gruplarda son test olarak uygulanan MTYTa ve açık uçlu olarak uygulanan MTYTb karşılaştırılmış öğrencilerin kendi çizimleriyle çoktan seçmeli test arasındaki ilişkiye bakılmıştır. MTYTa’nin ön ve son test olarak uygulanmasıyla elde edilen verilere yapılan ANOVA sonucuna göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Soru bazında yapılan değerlendirmelerde ise grupların bazı sorularda zorluk çektikleri belirlenmiştir. MTYTb’deki öğrenci çizimlerinden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin birçok kavram yanılgısına sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin kimyasal denge konusunda dengeye etki eden faktörlerden, reaksiyon oranı ile kimyasal denge sabiti arasındaki ilişki ve hacim- basınç etkisini mikro boyuta anlamada zorluk çektikleri görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515