Yaratıcı Drama Yönteminin 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Alan Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Gökhan Karaosmanoğlu, Ömer Adıgüzel

Öz


Bu araştırmada yaratıcı drama yönteminin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) dersini alan 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve yönteme ilişkin öğrenci görüşlerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı araştırmada nitel veriler öğrenci günlükleri, nicel veriler ise İABT yoluyla elde edilmiştir. Yaratıcı drama yönteminin BTY dersini alan öğrencilerin akademik başarılarına etkisini belirlemek üzere kullanılan İletişim Araçları Başarı Testi (İABT) 25 sorudan oluşmaktadır. Deney grubunun BTY derslerinde kullanılmak üzere yaratıcı drama etkinlikleri kurgulanmış ve üç farklı uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Çalışmada nicel veriler t testiyle, nitel veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular BTY derslerinde kullanılan yaratıcı drama yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarına önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Öğrenci günlüklerinden elde edilen nitel veriler, yaşantıya dayalı bir öğrenme süreci olan yaratıcı drama yönteminin; kazanımların gerçekleşmesinde, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinde, teknolojiyi, interneti ve sosyal medyayı öğrenmelerinde ve bu teknolojileri gerçek yaşamlarında bilinçli bir biçimde kullanmalarında etkili olduğunu göstermektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515