Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumlarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik Dayanıklılık ve Umutsuzluk

Metehan Çelik, İsmail Sanberk, Fatma Deveci

Öz


ÖZ: Bu çalışmanın amacı, formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarında yaşam doyumunun yordayıcısı olarak psikolojik dayanıklılık ve umutsuzluğun incelenmesidir. Bu amaçla Yaşam Doyumu Ölçeği, Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde formasyon eğitimi alan 140 (63 kız, 77 erkek) aday öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada değişkenlerin birbiriyle ilişkisini görebilmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği ve yaşam doyumunu yordayan değişkenlerin hangi sıra ile katkı sağladıklarını görmek amacıyla çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular, yaşam doyumu ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif; umutsuzluk ile ise negatif yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, psikolojik dayanıklılık ve umutsuzluğun aday öğretmenlerde yaşam doyumunu yordadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler. Yaşam doyumu, Psikolojik dayanıklılık, Umutsuzluk, Öğretmen adayı


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515