İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından Analizi

Gökhan Izgar

Öz


Bu araştırmanın amacı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabı ile 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programının yapılandırmacı yaklaşım açısından irdelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, doküman incelemesi yöntemi esas alınarak Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulunca öğretim materyali olarak kabul edilen 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabı ve öğretim programından elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Öğretim programında belirtilen kazanımların duyuşsal alanın alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme basamaklarında olduğu tespit edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğretim programında amaçlanan kazanımların, ders kitabının ünite ve konularında yer alan okuma parçaları ve bu okuma parçalarına dayalı sorularla tartışma tekniği esas alınarak öğrencilere aktarılamaya çalışıldığı, bunun dışında başka bir etkinliğe rastlanmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler. İnsan Hakları, Yurttaşlık, Demokrasi Eğitimi, Ders Kitabı, Yapılandırmacı Yaklaşım


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515