Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri

Ömer Kırmacı, Özden Şahin İzmirli

Öz


Bu araştırmanın genel amacı, ortaokul öğrencilerine kitap tavsiyesi sunma, kitap okuma etkinliklerini takip ve değerlendirilmesini sağlama amaçlı geliştirilen çevrimiçi sistemin (KİTaS) kullanılabilirliğine ilişkine paydaş görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede KİTaS, Çanakkale il merkezinde sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yer alan bir ortaokulda, 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde iki ay süresince (06.04.2015-12.06.2015) kullanılmıştır. Araştırma tarama modeli çerçevesinde desenlenmiştir. Uygulama sonunda sistemin paydaşları olan sınıf rehber öğretmenlerinin, öğrencilerin ve velilerin, sistemin kullanılabilirlik göstergelerine (etkililik, verimlilik ve memnuniyet) ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma kapsamında görüşmeyi kabul eden altı sınıf rehber öğretmeni ve sekiz öğrenci ile görüşülmüştür. Tüm öğrenci velilerine açık uçlu anket formu dağıtılmış ve 17 veliden dönüş olmuştur. Araştırma sonucunda KİTaS tavsiye bileşeninin öğrencilerin ilgi ve düzeylerine uygun kitaplar tavsiye ettiği belirlenmiştir. Ayrıca KİTaS’ın değerlendirme bileşeninin öğrencilerin kitabı anlamasını desteklediği sonucu ortaya çıkmıştır. Kitap okuma etkinliklerinin çevrimiçi ortamlardan takip edilebilmesinin öğrencinin öz değerlendirme yapmasını desteklediği görülmektedir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515