Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Görüşleri

Ahmet Bozak, Durmuş Seraslan, Erdal Çakır

Öz


ÖZ: Bu çalışmanın temel amacı, denetim sistemi ve müfettişler hakkında yapılmış olan akademik çalışmaların denetim alanına katkı sağlayıp sağlamadığı hususunun maarif müfettişlerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya konulmasıdır. Çalışmada, nitel bir araştırma yöntemi izlenmiş olup, veri toplama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul, Tokat, Şanlıurfa, Afyon, Antalya, Hatay, Yozgat, Adana İllerinde görev yapan 46 maarif müfettişi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda maarif müfettişlerinin müfettişler ve denetime ilişkin yapılan bilimsel çalışmaların çoğunlukla etkili olmadığı; çalışmaların teorik olduğu, alan uygulamalarını tam olarak yansıtmadığı ve hayata geçirilemediği; benzer konularda sıkça yapılan çalışmaların müfettişleri sıktığı ve ilgilerini çekmediği ve bu çalışmaların dikkatli bir şekilde doldurulmadığı; akademisyenlerin olumsuz müfettiş davranışlarına fazlaca odaklandıkları; alan tecrübesi olmayan akademisyenler tarafından yapılan çalışmaların sorunların çözümüne katkı sağlayamadığı yönünde görüş belirttikleri belirlenmiştir. Katılımcılar yapılacak olan bilimsel çalışmaların denetim alana katkı sağlaya bilmesi için  müfettiş ve akademisyenlerce müşterek yapılacak araştırmaların ve karşılıklı işbirliğinin yaygınlaştırılması; görüşme ve katılımcı gözlemlere dayalı çalışmalara daha fazla yer verilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişler ve akademisyenler tarafından işbirliği içerisinde geniş kapsamlı çalışmalar yapılarak, çalışmaların uygulayıcılar tarafından eğitim politikası haline getirilmesi; çalışma sonuçlarının müfettişlerle paylaşılması ve geri bildirimde bulunulması; Anket ve görüşme formlarının daha nitelikli hazırlanması, yapılan anketlerdeki soruların kısa sorulardan oluşturulması ve soru sayısının fazla olmaması; alandaki gerçek sorunları yansıtan, kuramsal çalışmalardan çok uygulamaya yönelik çalışmalara yer verilmesi gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Denetim sistemi, maarif müfettişi, akademisyenler, bilimsel çalışmalar, etkililik


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515