Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

SERVET KARDEŞ, Berrin AKMAN

Öz


Öğretmenin çocuğa yönelik algısı ve çocuğa bakışı, öğretmenin çocuğa yaklaşımı ve davranışı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Çocukların etnik geçmişinin de öğretmen davranışı üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar vardır. Mülteci-sığınmacı çocukların eğitiminde gelişme kaydedebilmek için öğretmenlerin çocuklarla ve aileleriyle güvene dayalı bir iletişim geliştirmeleri gerekmektedir. Öğretmenin mülteci-sığınmacı çocuğun kültürüne hakim olması hem çocukla olumlu ilişkiler geliştirmesine yol açar hem de çocukların topluma adapte olmasına yardımcı olur. Akran zorbalığı, sosyal dışlanma ve çocuğun kültürüne karşı ön yargılar çocuğun topluma uyumuna engel olur. Bu yüzden bu araştırmanın amacı öğretmenlerin Suriyeli sığınmacı çocukların eğitimiyle ilgili görüş ve uygulamalarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada sınıf gözlemi, 4 öğretmenle görüşme ve 15 öğretmenden yapılandırılmış formlarla veri toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların dil öğrenmeyle ilgili ve okula uyum ile ilgili sorunları öne çıkmıştır. Öğretmenlerin kişisel ilgilerinin ve motivasyonlarının arttırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Çocuklarının dil problemlerinin ve uyum problemlerinin çözümü için okul öncesi eğitim almaları gerektiği ifade edilmiştir. Son olarak çocukların yaşadıkları travmaların etkisinin azaltılması amacıyla destek hizmetlerinin arttırılması ve etkin hale getirilmesi önerilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515