5E Öğrenme Modeli’ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Betimlenmesi

Cemal Bıyıklı, Esed Yağcı

Öz


Bu çalışmanın amacı, 5E Öğrenme Modeli’ne göre düzenlenmiş dördüncü sınıf Fen ve Teknoloji dersinde uygulanan eğitim durumlarının öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine nasıl yansıdığının betimlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi  kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesi süreci veriyi bütünleştirme, kod ve temaları oluşturma, düzenleme ve yazma aşamalarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Ankara Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu’nda 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi kapsamında bir sınıfta yürütülmüştür. Denel işlem 18 hafta sürmüştür. Bulgular bütüncül biçimde incelendiğinde 5E Öğrenme Modeli’ne dayalı öğretimin yerleşim, araç-gereç, sınıf dışı ortamlar, üstbiliş, akademik benlik, işbirliği, arkadaşlık ilişkileri, öğrenci ve öğretmen rol ve sorumlukları, iletişim becerileri ve akademik gelişim üzerindeki olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, sınıf ortamı içinde meydana gelen gürültü, bazı belirsizliklerden kaynaklanan kaygı, takım çalışmaları ve ortak karar alma sürecinin zorlukları, çalışmalar için zamanın yetersiz görülmesi ve öğrencilerin bazılarının grup çalışması için sorumlu olduğu malzemeyi getirmemesi sürecin sınırlılıkları olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: 5E Öğrenme Modeli, Fen ve Teknoloji Dersi, Nitel Veri Analizi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515