Okul Yöneticilerinin Görüşleri Temelinde İlkokuma Yazma Eğitiminin Değerlendirilmesi: Kıbrıs Örneği

Ahmet Güneyli

Öz


Araştırmanın amacı, ilkokuma yazma öğretimini okul yöneticilerinin görüşleri temelinde değerlendirmektir. Nitel araştırmaya uygun olarak durum çalışması modelinin temel alındığı bu araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı ve maksimum çeşitlilik örneklemeye uygun olarak belirlenen Kuzey Kıbrıs’ta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 30 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 4 açık uçlu sorudan oluşan yazılı görüş formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları değerlendirildiğinde, Kuzey Kıbrıs’taki Eğitim Bakanlığının ilkokuma yazma eğitimindeki sorunları çözmesine yönelik “ilkokullara yönelik rehberlik biriminin kurulması” önerisi sunulmuştur. Okul yönetimlerinin ilkokuma yazma eğitimindeki sorunları çözmesine yönelik “sınıf mevcutlarını düzenlemesi” (az okullara öğrenci kaydırarak ve sınıf sayısını artırarak) biçiminde bir görüş ortaya konmuştur. Öğretmenlerin ilkokuma yazma eğitimindeki sorunları çözmesine yönelik “hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ve öğretmenlerin kendilerini geliştirmek için bu kurslara katılmaları” gibi bir öneride bulunulmuştur. Son olarak velilere yönelik ise, ilkokuma yazma eğitimindeki sorunların çözümü bağlamında “veli eğitimlerine katılımın sağlanması” ve “veli-okul işbirliğinin desteklenmesi” gibi öneriler sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515