4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Soner Doğan, Selçuk Beşir Demir, Mehmet Ali Pınar

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilkokula başlama yaşının 72 aydan 66 aya indirilmesine, zorunlu eğitimin 4+4+4 şeklinde 12 yıllık kesintili eğitime dönüştürülmesine, bakanlığın gerçekleştirdiği alan/yan alan değişikliklerine ve yeni eğitim sisteminin uygulanışı sırasında yaşanan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden; olgubilim (fenomenoloji) desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, İç Anadolu Bölgesi’nde X ilinin Y ilçesinde görev yapan 6 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır.  Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcılar 12 yıllık zorunlu eğitim sistemini savunurken, okullardaki alt yapı eksikliğini, okula başlama yaşını, öğretmenlerin branş değişikliğini ve hizmet içi eğitimin yetersizliğini eleştirmişlerdir.

Anahtar Sözcükler:  4+4+4 eğitim sistemi, hizmet içi eğitim, alan değişikliği, sınıf öğretmenleri


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515