“Okul Müdürü” Kavramına İlişkin Öğretmenlerin Metaforik Algıları

Durdağı Akan, Sinan Yalçın, İsa Yıldırım

Öz


Metaforlar, kavramlar hakkında zihinsel algılarımızı yansıtan ifade biçimleridir. İnsanların yaşamlarını, çevrelerini ve çevrelerindeki olay ve olguları açıklamalarını sağlaması bakımından metaforlar zihin dünyamızda önemli araçlardır. Bu çalışmada öğretmenlerin okul müdürü kavramına ilişkin zihinsel algıları metaforlar aracılığı ile tespit edilmek istenmiştir. Araştırmanın çalışma alanını Erzincan ilinde görev yapmakta olan 106 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri, nitel araştırma yönteminde yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Çalışma bulgularına göre, öğretmenler okul müdürü kavramına ilişkin olarak toplam 24 adet metafor üretmişlerdir. Üretilen metaforlar temalar halinde gruplandırılmıştır. Öğretmenler okul müdürü kavramına ilişkin olarak en fazla en fazla yönetim teması kapsamında metafor üretmişlerdir. Öğretmenlerin ürettiği metaforlara göre öğretmenler okul müdürlerini sırasıyla, komutan, asker, bilgisayar, kalem, yönetici metaforları ile izah etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:Metafor, öğretmen, okul müdürü

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515