2004 İlköğretim Programının “Ölçme-Değerlendirme” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi

Hilal Kazu, Serkan Aslan

Öz


Bu araştırmada, 2004 ilköğretim programının “ölçme-değerlendirme” boyutu ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaların analizinde ise meta-analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma kapsamını, 2004-2011 yılları arasında yeni ilköğretim programlarının değerlendirilmesi ile tamamlayıcı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik yapılmış olan ve araştırmacılar tarafından ulaşılabilen 49 bildiri ve 40 makale oluşturmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmaların, 2006-2010 yılları arasında yoğunlaştığı, araştırma modeli olarak nitel ve betimsel tarama modellerinin kullanıldığı, veri toplama aracı olarak en fazla anket ve görüşmenin seçildiği, hedef gruplar olarak daha çok öğretmenlerin belirlendiği, yapılan araştırmaların daha çok iç ve batı bölgelerde uygulandığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ayrıca yapılan araştırmaların sonuç ve önerilerine de yer verilmiştir. En son olarak da araştırmalara dayalı olarak yapılan değerlendirmeler ve araştırmaların sonuç ve önerileri de göz önüne alınarak öneriler geliştirilmiştir

Anahtar Kelimeler


2004 İlköğretim Programı, Ölçme-Değerlendirme Boyutu, Yapılandırmacılık.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515