5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Aritmetik Sözel Problemleri Çözme Sürecinin İncelenmesi

Derya Çelik, Duygu Taşkın

Öz


Bu çalışmanın amacı, karşılaştırma türünden aritmetik sözel problemlerin genel ifade ediliş şeklinin (tutarlı, tutarsız) 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin problemi çözme sürecini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Trabzon il merkezinde rastgele seçilen üç okuldaki toplam 297 5., 6. ve 7. sınıf öğrenci bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada veriler karşılaştırma türünden sekiz aritmetik sözel problemlerden oluşan bir test ve dokuz öğrenci ile yapılan klinik mülakatlardan elde edilmiştir.  Araştırmadan elde edilen sonuçlar tüm sınıf seviyesinde öğrencilerin tutarlı dil problemlerini çözmede daha başarılı olduğunu göstermiştir. Tutarsız dil problemleri ile ilgili öğrenci yanlışları genellikle uygun olmayan işlem seçimi etrafında toplanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin anahtar kelimelere odaklandıkları ve bu doğrultuda çözümlerini planladıkları söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


Problem çözme, aritmetik sözel problemler, karşılaştırma türünden problemler, öğrencilerin problem çözme becerileri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515