“Polatlı Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor” Projesinin Değerlendirilmesi

Derya Göğebakan Yıldız, Hasan Çetin, Abbas Türnüklü, Mustafa Tercan, Cemile Çetin, Tarkan Kaçmaz

Öz


Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan liselerde, gençler arasında yaşanan anlaşmazlıkların değişen dünya değerleri çerçevesinde belirlenerek, yenilikçi ve barışçıl uygulamalarla yönetilmesini ve dönüştürülmesini hedefleyen “Polatlı Müzakereci Arabulucu Lider Öğrenci Yetişiyor” projesinin etkililiğini incelemektir. Proje süresince, Polatlı’da bulunan 10 liseden 394’ü kız 435’i erkek, toplam 829 öğrenciye “Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı” uygulanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada Süreç Değerlendirme Görüşme Soruları, Akran-Arabuluculuk Formu, Program Değerlendirme Anketi olmak üzere toplam üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma bulguları, arabuluculuk eğitiminin, öğrencilerin sorun çözme becerilerine, arkadaşlık ilişkilerine, sosyalleşmelerine ve özgüvenlerine olumlu katkılar sağladığını, okulda disiplin olaylarında azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Ayrıca arabuluculuk toplantılarında anlaşmazlığın uzlaşma ve anlaşma ile sonuçlanma oranı %96,5 olarak tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515