2011-LYS Coğrafya Sorularının Madde Güçlüğü ve Kavram Yanılgısı Yönünden Analizi

Caner Aladağ, Yasin Duran

Öz


ÖZET

Bu çalışma, 2011 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) sorulan coğrafya sorularını içerik ve güçlük seviyeleri yönünden değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada hazır materyal test olarak, ÖSYM tarafından hazırlanıp 2011 yılında LYS-3 ve LYS-4 oturumlarında uygulanan coğrafya soruları kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, coğrafya öğretmeni adaylarıdır. Araştırmanın örneklemini ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 34 öğrenci oluşturmuştur. Sorular madde güçlüğü açısından analiz edilmiş ve öğrencilerin kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Ayrıca soruların dağılışının ortaöğretim coğrafya dersi öğretim programı ile uygunluğu üzerinde durulmuştur. Araştırmanın neticesinde LYS coğrafya sorularını çözebilmek için öğrencilerin hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye’yi sembolize eden mekânsal değerler ve Türkiye’deki turizm faaliyetlerinin etkilerini analiz etme gibi bazı kazanımların sonuçları göstermiştir ki öğrenciler sonuç çıkarma ve yorumlama gibi üst düzey bilişsel sorularda zorlanmaktadır. Bu bağlamda, bu eksiklerin giderilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, Coğrafya dersi öğretim programı, Madde güçlüğü, Kavram yanılgısı, LYS coğrafya soruları.   


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515