Bir Yöntem Olarak Drama Bilişim Teknolojileri Öğretiminde İyi Bir Seçenek Olabilir mi?

Tuğçe Sarıoğlu, Günizi Kartal

Öz


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ders programı 2012 yılı itibariyle yeniden tanımlanmış ve Bilişim Teknolojilerine dair bilgi ve becerilerin yanı sıra problem çözme, kendini ifade etme, özgün ürün geliştirme gibi üst düzey becerilere yer verilmiştir. Bu bakımdan öğretim yöntemi olarak bilgisayar becerisi kazandırmanın ötesine geçen yaklaşımları gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın amacı Bilişim Teknolojileri için drama temelli bir uygulama örneği geliştirmek, denemek ve güncel kazanımlar açısından değerlendirerek bir alternatif öğretim modeli sunmaktır. Çalışma kapsamında beşinci sınıf öğrencilerine yönelik 80 dakikalık oturumlar halinde 12 haftalık Bilişim Teknolojileri yaratıcı drama atölyesi geliştirildi. Oturumlar öğretim programında belirlenmiş olan öğrenme alanlarının alt konuları ve temel yeterlikleriyle uyumlu olarak hazırlandı. Atölye seçmeli ders olarak  küçük bir öğrenci grubuyla denendi ve bilgi düzeyi ön test ve son test uygulanarak ölçüldü. Ayrıca öğrencilerden açık uçlu özdeğerlendirme sorularını yanıtlamaları istendi. Öğrencilerin ön testte ve son testte topladıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edildi. Hedeflenen bilişsel kazanımlara ulaşmasının yanısıra atölyenin yaratıcılık, işbirlikli çalışma ve iletişim gibi duyuşsal ve sosyal kazanımlara da en azından öğrenci algısında ulaştığını söylemek mümkündür.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2016 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515