İlkokul-Ortaokul Öğrencileri ve Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri

Sibel Duru, Suna Çöğmen

Öz


ÖZ. Bu araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ve velilerinin ev ödevleri ile ilgili görüşlerini ve veli görüşlerine göre ev ödevleri ile ilgili karşılaşılan sorunları incelemektir. Bu çerçevede öğrencilere ve velilere ev ödevleri ile ilgili soruların yöneltildiği soru formları dağıtılmış ve veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarı yılı döneminde Denizli il merkezindeki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören toplam 621 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ve onların velileri (N=279) oluşturmaktadır. Sonuçlar hem ilkokul hem de ortaokul öğrencilerinin hoşlandıkları ev ödevi türünün etkinlik temelli (proje, tasarım..vb.) ödevler olduğunu, çok zaman alan, yazı yazma ve okuma gibi ödevlerden hoşlanmadığını göstermektedir. İlkokul öğrencileri en çok matematik dersi ödevini yapmaktan hoşlanırken, ortaokul öğrencileri fen ve teknoloji dersinin ödevlerinden hoşlandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları ödevleri duygusal nedenlere (sevme/sevmeme, sıkıcı/eğlenceli, öğretmen ile ilgili duygular, kendini yeterli/yetersiz hissetme) bağlamayı tercih etmiştir. Velilere göre ödevlerin verilme amacı tekrar ve pratiktir. Veliler ilkokul öğrencileri açısından en sık karşılaştıkları sorunu öğrencinin ödevi yapmak istememesi olarak ifade ederken, ortaokul öğrencileri açısından en sık karşılaşılan sorun verilen ödevin öğrenciler tarafından anlaşılamaması olmuştur. Bulgular ilgili alan yazın ışığında tartışılmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515