“Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri

Berat Ahi, Sibel Balcı

Öz


Bu araştırmada farklı yaş gruplarında (5, 7 ve 10) eğitimine devam eden çocukların biyolojik temelli karmaşık bir sistem olan solunum sistemine yönelik bilgilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Türkiye’nin kuzeybatı bölgesinde yer alan orta ölçekli bir ilinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında her yaş grubundan 20 olmak üzere toplam 60 çocukla çalışılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında tipik durum örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler sesli düşünme protokolüyle toplanmıştır. Araştırma sonucunda çalışma grubunda yer alan çocukların solunum sistemine ait organlar arasından en çok ağız, akciğer ve soluk borusuna vurgu yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yaş ilerledikçe çocukların vurguladığı solunum sistemine ait organların sayısında da artış görülmektedir. Beş ve yedi yaşta solunum sistemine ait olmayan karın ve mide vurgularının yapıldığı da tespit edilmiştir. Yine çalışma grubundaki çocukların önemli bir bölümünün solunum sisteminin işleyişi hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak özellikle karmaşık sistemlerin öğretiminde farklı teknik ve yöntemlerin denenmesi gerektiği, ilerleyen zamanda yapılacak araştırmalar için de bu araştırmanın sınırlılıkları göz önünde bulundurularak farklı karmaşık sistemlere ait ön bilgilerin tespitinin gerekli olduğu vurgulanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515