Birebir Robotik Öğretiminde Öğreticilerin Deneyimleri

Sevda Küçük, Burak Şişman

Öz


Bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirilen birebir robotik öğretiminde öğreticilerin deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma durum çalışması olup yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 27 öğreticiden veri toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre; robotik öğretim sürecinde öğretici-öğrenci etkileşimleri, rehberlik, robotlarla birlikte oynama ve sorular sorma şeklinde gerçekleşmiştir. Öğreticiler sonuca ulaşma çabasının, robotların hareket etmesinin, pekiştireç ve kısa molaların meşguliyet ve motivasyon üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca senaryonun kısa, öğrenci özelliklerine uygun, ilgi çekici ve gerçek yaşama dönük olması gerektiği sıklıkla vurgulanmıştır. Öğreticiler robotik öğretim sürecinin öğrencilerin hayal güçlerinin gelişmesini sağladığını, oyun ve eğlence ortamı sunduğunu, öğrencilerin kendi ürünlerini geliştirmesine olanak tanıdığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak, robotik öğretiminin öğrenciler açısından eğlenceli ve verimli geçtiği, bu süreçte yaratıcı düşünme sarmal öğretim modelinin kullanılmasının uygun ve etkili bir yöntem olduğu, oyunlaştırma stratejilerinin kullanılmasının öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarının yüksek düzeyde olmasını sağlayarak süreci eğlenceli hale getirdiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, robotik öğretim süreçlerinin tasarımında uygulayıcılara yön gösterici olabilir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2016 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515