Öğretmenlerin Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşlerinin CHAID Analizi ile İncelenmesi

Sevilay Kilmen, İlker Kösterelioğlu

Öz


Bu araştırmada öğretmenlerin tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre farklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Öğretmenlerin tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşlerini etkileyen faktörler bir çeşit kümeleme analizi olarak düşünebileceğimiz CHAID analizi ile saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre görev yeri, öğretim programına ilişkin görüşleri, hizmet içi eğitime katılmaya isteklilik, tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarını kullanmak için yeterli zaman, branş ve cinsiyet değişkenlerinin etkilediği saptanmıştır. Öğrenim durumu ve hizmet yılı değişkenlerinin ise bu görüşleri etkilememektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515