Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler

Hatice Çiğdem Yavuz, Münevver İlgün Dibek, Seher Yalçın

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türk ve Vietn2amlı öğrencilerin matematik okuryazarlığını açıklayan dürtüsel ve güdüsel özellikleri belirlemektir. İlişkisel araştırma modelinde olan araştırmanın örneklemi, 4415 Türk ve 4433 Vietnam’lı öğrenciden oluşmaktadır. Sebatkarlık, problem çözmeye açıklık, algılanan denetim, matematik öğrenmek için araçsal güdülenme ve matematiğe ilgi değişkenleri dürtü ve güdülenme özelliğiyle ilişkili değişkenler olarak ele alınmıştır. Ölçme değişmezliğini test etmek için Çoklu grup Doğrulayıcı Faktör Analizi ve değişkenlerin matematik okuryazarlığıyla ilişkilerini belirlemek için Chaid analizi gerçekleştirilmiştir. Çoklu Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi'ne göre "matematiğe ilgi", problem çözmeye karşı açıklık" ve "araçsal güdülenme" değişkenleri için şekilsel değişmezlik sağlanmıştır. Ek olarak, Chaid analizi, problem çözmeye açıklık ve matematiğe ilgi değişkenlerinin Türk ve Vieatnamlı öğrencilerin matematik okuryazarlığını en fazla açıklayan değişkenler olduğunu göstermiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515